Om MUFON Sverige

MUFONs Historia

MUFON - på den tiden Midwest UFO Network - bildades i maj 1969 dels som en reaktion mot Condon-rapportens deklaration att vidare utforskning av UFO-fenomenet var meningslös, och dels i ett försök att strömlinjeforma organisationen APROs (Aerial Phenomena Research Organisation) något omständiga byråkrati. Detta ledde till den organisation som nu används, med mer eller mindre självständiga organisationer för var och en av USAs delstater (och, senare, andra länder världen över).

Allteftersom medlemmar gick med från andra delstater och länder blev det uppenbart att ordet Midwest inte längre reflekterade organisation, och 1973 ändrades namnet till det nuvarande Mutual UFO Network. Organisationen poängterade dessutom, till skillnad från många andra ufologiska organisationer på den tiden, vikten av samarbete och koordination mellan UFO-undersökare.

I nuläget är MUFON världen äldsta och största ufologiska organisation, med över 2,800 medlemmer, över 800 kvalificerade fältundersökare, och en världsomspännande organisation för insamling och analys av UFO-rapporter.

MUFON Sverige

Svenska avdelningen av MUFON hade legat i träda ett tag när Andrew Perry flyttade hem till Sverige efter att ha blivit fältundersökare under en tid i Storbritannien och Sydafrika. Eftersom det inte fanns någon aktiv avdelning i Sverige då fick han erbjudandet att bli National Director för Sverige, och antog uppdraget i december 2012.

I skrivande stund - den sextonde december 2012 - har den nya hemsidan just kommit upp. Vi vill gärna ha fler medlemmar, och då särskilt fler fältundersökare, så vi kan dra igång verksamheten här ordentligt.

Över julen 2012 inledde vi ett samarbete med UFO Sverige, så våra två organisationer kan dela på undersökningsarbetet.

Vår Metodik

MUFON Sverige är en organisation som baserar sina undersökningar på vetenskapliga, objektiva grunder; vi söker sanningen bakom UFO-iakttagelser, oavsett vad den sanningen är. Vi går in i våra undersökningar med ett öppet sinne men med ett skeptiskt förhållningssätt till fenomenet - vi går in som vare sig förnekare eller troende.

Har du sett eller upplevt något du inte kan förklara? Vill du att kunniga, kvalificerade undersökare ska ta sig an det och försöka reda ut vad det var? Rapportera det till oss på vår rapporteringssida så ser vi vad vi kan reda ut.